คุณสมบัติ

– ถือประกาศนียบัตรของกรมเจ้าท่า

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg