คุณสมบัติ

– ถือประกาศนียบัตรของกรมเจ้าท่า

– ถือประกาศนียบัตรของหลักสูตร

– ถือประกาศนียบัตรของหลักสูตร

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ของเรือที่ประเภทเดียวกับที่จะลงทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg