คุณสมบัติ

– ถือประกาศนียบัตรของกรมเจ้าท่า

– ถือประกาศนียบัตรของหลักสูตร Rigging Slinging and Signal Man

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในตำแหน่งช่างน้ำมันของเรือประเภทเดียวกับที่จะลงทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg