คุณสมบัติ

– ถือประกาศนียบัตรของหลักสูตรต่างๆ ตามข้อบังคับของ STCW

– ถือประกาศนียบัตรของหลักสูตร Rigging Slinging and Signal Man

– ถือประกาศนียบัตรของหลักสูตร Basic Offshore Safety Training

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ของเรือที่ประเภทเดียวกับที่จะลงทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg