คุณสมบัติ

– มีเอกสารครบตาม STCW 2010

– ถือตั๋ว III/5

สมัครงานตำแหน่งนี้

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg
Allowed Type(s): .pdf, .jpeg, .jpg