การเยี่ยมชมสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 08-09 กันยายน 2565 ตัวแทนบริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด เดินทางไปเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนในการผลิตทรัพยากรคนประจำเรือ ทางภาคใต้ ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักและเรียนรู้ถึงธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทุกสถาบันการศึกษา

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการผลิตทรัพยากรคนประจำเรือจากทุกสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดีเช่นนี้ตลอดไป

AWB.TWO AARYAN

ยินดีต้อนรับ “AWB.TWO AARYAN” เรือใหม่ล่าสุดที่ทางบริษัทฯ ได้รับเข้ามาดูแล

ซึ่งเป็นเรือประเภทเรือขนส่งที่พักอาศัยสำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมลำที่ 2 ที่บริษัทฯ ดูแลอยู่ โดยทางบริษัทฯ ได้เริ่มส่งพนักงานเรือชุดแรกลงไปปฏิบัติงานบนเรือแล้วเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังคงเปิดรับพนักงานเรือสำหรับเรือลำนี้อย่างต่อเนื่อง สำหรับใครที่สนใจไปทำงานเรือ Accommodation Work Barge สามารถติดต่อสมัครงานกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลานะคะ