12th Annual crew conference 2023

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดอบรมครั้งใหญ่สำหรับพนักงานเรือ ถือเป็นการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติ ได้ทำความรู้จัก กระชับความสัมพันธ์กันระหว่างผู้บริหาร พนักงานบริษัท และพนักงานเรือครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานเรือของกลุ่มบริษัท ให้มีทักษะ ความรู้ในการทำงานบนเรือ เพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเยี่ยมชมสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 08-09 กันยายน 2565 ตัวแทนบริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด เดินทางไปเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนในการผลิตทรัพยากรคนประจำเรือ ทางภาคใต้ ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักและเรียนรู้ถึงธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทุกสถาบันการศึกษา

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนในเรื่องการผลิตทรัพยากรคนประจำเรือจากทุกสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดีเช่นนี้ตลอดไป

AWB.TWO AARYAN

ยินดีต้อนรับ “AWB.TWO AARYAN” เรือใหม่ล่าสุดที่ทางบริษัทฯ ได้รับเข้ามาดูแล

ซึ่งเป็นเรือประเภทเรือขนส่งที่พักอาศัยสำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมลำที่ 2 ที่บริษัทฯ ดูแลอยู่ โดยทางบริษัทฯ ได้เริ่มส่งพนักงานเรือชุดแรกลงไปปฏิบัติงานบนเรือแล้วเป็นที่เรียบร้อย แต่ยังคงเปิดรับพนักงานเรือสำหรับเรือลำนี้อย่างต่อเนื่อง สำหรับใครที่สนใจไปทำงานเรือ Accommodation Work Barge สามารถติดต่อสมัครงานกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลานะคะ

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม CSR ปล่อยปลา ปล่อยเต่า คืนสู่ธรรมชาติ สร้างสมดุลทางธรรมชาติที่งาน “หาดยาวเฟสติวัล แอนด์ วอเตอร์ สปอร์ต” ที่จังหวัดกระบี่

บริษัท จัดหางาน บีเอสซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ในนามของกลุ่มบริษัท พริมา มารีน เพื่อนำอาหารและเครื่องดื่มมอบให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19

การจัดอบรม In house training และ Annual Crew Conference

ทางกลุ่มบริษัท พริมา มารีน มีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานเรือของกลุ่มบริษัท ให้มีทักษะ ความรู้ในการทำงานบนเรือ เพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเรือเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวิทยากรที่มากด้วยความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่พนักงานเรือของเรา

โครงการทุนต้นกล้าพริมา มารีน

“ทุนต้นกล้า พริมา มารีน” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างลูกเรือให้เพียงพอและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงส่งเสริมในการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจและผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยขณะนี้นักเรียนทุนกลุ่มแรกได้เรียนจบหลักสูตรและได้ลงเรือเพื่อปฏิบัติงานแล้วซึ่งเมื่อชั่วโมงในการทำงานมากพอ ก็สามารถเติบโตขยับขยายไปเรือขนาดใหญ่กับ รายได้ที่สูงขึ้นนำไปสู่คุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ดีต่อไป  อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีโครงการดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ

Cadet Program

อีก 1 โครงการดีๆ ที่บริษัทฯ มีความยินดี และภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งคือ “ Cadet Program”  ในทุกๆ ปีกลุ่มบริษัทฯ จะมีการคัดเลือก Cadet จากสถาบันต่าง ๆ เพื่อไปฝึกงานกับเรือขนาดใหญ่ (VLCC , FSO , FSU ) ในกลุ่มบริษัท พริมา มารีน ซึ่งรับจำนวนจำกัด โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ อย่างล้นหลาม โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งการคัดเลือกจะใช้ภาษาอังกฤษในการทดสอบทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ 

สำหรับในปี 2565 ก็ยังคงได้รับความสนใจอย่างมากเช่นเดียวกัน เพราะน้อง ๆ ต่างมีความฝันที่อยากจะไปหาประสบการณ์ในเรือขนาดใหญ่ ยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกและสำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะคะ เรายังมีเรือในกลุ่มบริษัทฯ อีกหลากหลายให้น้องๆ ได้ไปหาประสบการณ์ต่อไปค่ะ

Retail banks wake up to digital lending this year

Overview

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Consulting represents success at realizing the company is going in the wrong direction. The only time the company fails is when it is not possible to do a turnaround anymore. We help companies pivot into more profitable directions where they can expand and grow. It is inevitable that companies will end up making a few mistakes; we help them correct these mistakes.

Problems

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Solution

Suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

0 %
Increase Integration
0 %
Business Growth
0
Number of Sales

What Client Say

“Cognition-based coaching and consulting approach, we facilitate your business growth from small to size from mid-size to global or from crisis to success.
Robert Brown
Business Owner
“Cognition-based coaching and consulting approach, we facilitate your business growth from small to size from mid-size to global or from crisis to success.
Ruko Bendo
Business Owner

Within the construction industry as their overdraft

Overview

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Consulting represents success at realizing the company is going in the wrong direction. The only time the company fails is when it is not possible to do a turnaround anymore. We help companies pivot into more profitable directions where they can expand and grow. It is inevitable that companies will end up making a few mistakes; we help them correct these mistakes.

Problems

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Solution

Suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

0 %
Increase Integration
0 %
Business Growth
0
Number of Sales

What Client Say

“Cognition-based coaching and consulting approach, we facilitate your business growth from small to size from mid-size to global or from crisis to success.
Robert Brown
Business Owner
“Cognition-based coaching and consulting approach, we facilitate your business growth from small to size from mid-size to global or from crisis to success.
Ruko Bendo
Business Owner

Retail banks wake up to digital lending this year

Overview

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Consulting represents success at realizing the company is going in the wrong direction. The only time the company fails is when it is not possible to do a turnaround anymore. We help companies pivot into more profitable directions where they can expand and grow. It is inevitable that companies will end up making a few mistakes; we help them correct these mistakes.

Problems

Majority have suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

Solution

Suffered alteration in some form, by injected humour or good day randomised words which don’t look even slightly believable. If you are going to use a passage of lorem Ipsum, you need to be sure there isn’t anything make embarrassing hidden in the middle of text.

0 %
Increase Integration
0 %
Business Growth
0
Number of Sales

What Client Say

“Cognition-based coaching and consulting approach, we facilitate your business growth from small to size from mid-size to global or from crisis to success.
Robert Brown
Business Owner
“Cognition-based coaching and consulting approach, we facilitate your business growth from small to size from mid-size to global or from crisis to success.
Ruko Bendo
Business Owner